Våra byggnader

Följ med på rundvandring i vår VACKRA HEMBYGD här i NÄSSJÖ
med korta beskrivningar av varje byggnad.

Klicka här för karta:      Karta över parken

Siffrorna hänvisar till numreringen på kartan.

Hembygdsparken har ett högt och fritt läge i Nässjö på en av de höjdsträckningar som omger den centrala stadskärnan.

1. Gästgivargården
är ursprungligen uppförd i slutet av 1700-talet och har fyllt sin funktion som gästgiveri i Esperyd i Barkeryd socken, utmed landsvägen Jönköping – Eksjö fram till senare delen av 1800-talet. Flyttades till parken 1953.

2. Landerydsstugan
Kommer från Landeryds socken i västra Småland. Flyttades till Nässjö 1922 i samband med Nässjöutställningen och användes av Nässjö Bryggeri för serveringsändamål.
Stugan skänktes av bryggeriet till Nässjö Hembygdsförening och uppfördes i parken samma år.

 3Ryggåsstugan
Även kallad Bysse-Brittas stuga, kommer ursprungligen från Kohult i Svenarums socken. Stugan inköptes av föreningen 1923 och flyttades till parken 1927. Den anses härstamma från 1700-talet. Bysse-Britta som stugan är uppkallad efter, betraktades av Svensrumsborna som trollkunnig.

4. Krogen
Grimsbergs herrgårdskrog från Norra Solberga socken. Ursprungligen från 1700-talet. Skänktes till föreningen av köpman Rudolf Carlsson. Flyttades till parken 1937.

 

 

5. Banvaktsstugan
Uppförd 1874 vid Gamlarps Östergård utmed Östra stambanan som banvaktsstuga nr 160. Stugan skänktes av Järnvägsstyrelsen till föreningen och överlämnades av generaldirektör O Dalbäck i samband med Turist och Hembygdsmässan i Nässjö 1939.

6. Stinsbostaden
Uppfördes 1864 som bostad åt stationsinspektören och var då belägen i närheten av Nässjö station. Byggnaden flyttades till Nässjö Hembygdspark 1957. Övervåningen fungerar numera som Hembygdsföreningens kansli, medan den nedre våningen är tidstypiskt inredd och kan betraktas som ett museum.

7. Nässjö Metallvarufabrik
Intill Brandmuseet finns en mekanisk verkstad med remdrift som drivs av endast en motor. Verkstaden låg vid Anneforsvägen 15 i Nässjö och startades på 1910-talet. Grundare av fabriken var Ivan Andersson. Byggnaden har tidigare varit kaffestuga i parken.

7. Brandmuseet
Brandmuseet med brandbil från 1934, gamla brandsprutor och annan brandutrustning från 1800-talet och framåt.
Vi håller för närvarande på och uppdaterar vårt brandmuseum och har hjälp av de före detta brandmännen Elis Andersson och Roger Johansson.
I museet har vi också Malmbäcks gamla brandbil, som rustades upp under 2016
i samband med föreningens 100-årsjubileum. Denna kommer att användas vid familjefesten den 21 maj 2017 och barnen kan då åka med och känna sig som en riktig brandsoldat.

8. Ödestugu Prästgård
Prästgården kommer från Perstorp i Ödestugu församling. Byggnaden uppfördes ursprungligen under 1700-talet. I denna byggnad föddes bröderna Johan och Anders Andersson.
Johan 1820-1894 blev sedermera biskop i Växjö, efter Tegnér, och Anders 1822-1892 skald och ledamot av Svenska Akademien.
Prästgården invigdes i Nässjö hembygdspark vid sommarfesten 1933
av landshövding Carl Malmroth.

9. Handelsboden
Från Hånger i Jönköpings län. Uppfördes under senare delen av 1800-talet och var i bruk till 1947. Fastigheten erbjöds till föreningen genom köpmännen Eric Ljungqvist och Rudolf Carlsson Nässjö. Flyttades till parken 1951 och invigdes 1952

10. Ladugården
Kommer från Lövhults gamla by i Norra Solberga socken. Är en typisk småländsk ladugård tillhörande en småbonde på det karga höglandet. Ladugården flyttades till parken 1938 och daterar sig troligen från 1700-talet.

11. Toftastugan
Parstuga eller tvillingstuga från gården Stora Tofta i Flisby socken. Stugan är troligen från slutet av 1600-talet. Den flyttades till hembygdsparken 1931 och är parkens äldsta byggnad. Ett rum är inrett med delar av skollärare C.D. Peterssons tillhörigheter. Samlingen kommer från Klockaregården, som var belägen i anslutning till Nässjö gamla kyrka.

12. Scenen
Efter att i många år haft en provisorisk scen lyckades föreningen genom eget arbete, bidrag och gåvor genomföra ett länge önskat projekt. Stor vikt lades vid att byggnaden skulle smälta in i den gamla miljön.
Scenen invigdes i maj 1998 av den rikskände nässjösonen och revymakaren
Uno ”Myggan” Ericson.

13. Skomakeriet
Innehåller Leonard Linérs skomakeri. Det var tidigare i Stinsbostaden. Här finns även skomakare Hultqvist.

14. Vattentornet
30 m högt, unikt i form och arkitektur. Togs i bruk 1963. Entréplanet ligger på 326 möh. Utsiktsplattformens höjd ligger på 352,8 möh.
På 60-talet fanns här ett kafé, med bedårande utsikt över staden, med omgivningar.
Kaféet fick dock stänga, av säkerhetsskäl.
I tornet finns det även ett museum, vilket bland annat skildrar stadens industriella utveckling.

15. Vagnslidret
Fungerar som fövaringsplats för diverse hästdragna ekipage från en svunnen tid.
Här finns även en stängselmaskin, som sägs vara en av få kvarvarande i sitt slag.

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter