Föreningen

Nässjö Hembygdsförening bildades 1916. Det var när bruntmakaren (körsnär, pälshantverkare) J.A. Håkansson firade sin 60-årsdag den 16 januari 1916. Håkansson var varmt intresserad av fornminnen och gästerna kom då på idén att bilda en fornminnesförening till minnet av hans 60-årsdag.

En interimsstyrelse tillsattes under ledning av Albin Jansohn, J.A. Håkansson som vice ordförande, bagarmästare C. G. Grunditz som kassör och kantor Justus Andrén som sekreterare. Övriga ledamöter blev stadskamrer H Windell, godsägare Carl Svensson på Ingsberg, fabrikören Martin Klintin, köpman Elias Hemdahl och kontorsbiträdet A. G. Viberg.

Den 2 septemberg träffades man för att bilda föreningen. Axel Ramm stadsrevior i Göteborg och hembygdsforskare gav föreningen dess namn Nässjö Hembygdsförening. Dess uppgift skulle bli att  ”tillvarata och bevara fornminne i Nässjö med omnejd”.

Trettio personer anslöt sig till medlemmar. Bland annat J.A. Brinell som enhälligt utsågs till dess förste ordförande.

Insamlling

Föreningens första uppgift blev att samla in och rädda bygdens fornsaker. Några energiska styrelseledamöter åkte runt i bygderna runt Nässjö och samlade in saker. En resa var saommaren 1921 då J.A. Håkansson och Em. Haglund åkte runt och köpte föremå.l Brinell gav dem 500 kr att köpa för och dessutom häst och vagn till deras förfogande.

Från början hade man ingen plats att förvara dessa föremål, så bl.a. stadhustornet fick inredas till museimagasin.

 

Stugflyttning

Man ville bygga en gammelgård eller hembygdspark med Skansen som förebild.
I samband med Hantverks- och Industriutställningen i Nässjö 1922 fick de ett markområde kring gamla vattentornet. Landerydsstugan som Nässjö Bryggeri flyttat till Nässjö och använt som serveringslokal under utställningen, skänktes till hembygdsföreningen och blev dess första ”kulturbyggnad”. Efter det kom
Ryggåsstugan – 1927, Toftastugan – 1931,  Ödestugu prästgård – 1933, Krogen – 1937, Ladugården – 1938, Banvaktsstugan – 1939, Handelsboden – 1951, Gästgivaregården – 1953, Stinsbostaden – 1957.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter