Bli medlem

Näskotts Hembygdsförening har som mål att inom Näskotts församling (socken) i hembygdsvårdande syfte verka för att
natur och kulturminnen av värde bevaras och därigenom skapa en fördjupad kunskap om och kärlek till hembygden.
Föreningen vill också skapa samhörighet och gemenskap mellan alla som bor i bygden, mellan generationer, mellan förr
och nu och framtid. Medlemsavgiften är 100,- per person eller 200,- per familj och år.
Som medlem stödjer du föreningen i dess arbete. Det kan du också göra med en engångsgåva.
Medlemmar har fri tillgång till bagarstugan, där man kan baka sitt tunnbröd.
Välkommen som medlem i Näskotts Hembygdsförening!

Image
Beskrivning: Bankgiroblankett