Om oss

Tack vare tre framsynta näskottsbor kom Grafsgården att bli hembygdsgård: Vivan Lööf i Kingsta hade i flera år haft en önskan om en hembygdsgård och när hon fick veta att Grafsgården skulle säljas berättade hon detta för Olle Trollsås i Trollsåsen och Nils Persson i Tullus, vilka två för egna pengar köpte hela Grafsgården, hus och åkrar och skog för 50 000 kronor. Skog avverkades och såldes för 48 000 kronor. Året var 1966. 

Nu bildades Näskotts hembygdsförening. Föreningen kunde med endast 2 000 kronor i skuld överta hela gården och göra den till hembygdsgård. Ursprungligen var Grafsgården ett dagsverkstorp till en gård i Kingstamo, Nälden. Under 1800-talet byggdes gården upp till vad vi ser i dag.

Mangårdsbyggnaden består av två sammanbyggda enkelhus. Varje hus har sin egen ingång. Det finns ingen inre förbindelse mellan husdelarna. Den gamla 1800-talsinredningen är komplett. Nödvändiga reparationer och målning är gjorda enligt dåtida teknik.

Stallet är placerat som en flygel till mangårdsbyggnaden och är från sekelskiftet 1700-1800. 

Bakstugan är efter upprustning i brukbart skick. Smedjan har en mycket gammal blåsbälg från Vaplans bruk. Vaplans bruk låg sju kilometer härifrån. Även smidesstädet och tängerna kom därifrån. Logen innehåller kördon och annan utrustning som använts på gården. Ladugården har plats för tre kor.

Ett härbre, en väldigt gammal ängslada och en stångpump hör också till gården. Näskotts hembygdsgård är byggnadsminnesförklarad av Riksantikvarieämbetet.

Näskotts hembygdsförening 2014 

Antikvarisk_kontroll_2004