Styrelsen 2017

Ordförande Torbjörn Andersson 016-801 71 070 630 16 34
Vice ordförande Hans Eriksson 073 992 70 78
Kassör Kristina Månsson 016-426 059 070 750 60 73
Sekreterare Eva Jonsson 016-811 36 070 324 55 89
Ledamot Ulla Walfridsson 016-800 24 070 360 73 69
Ledamot Agneta Jansson 016-802 54 070 299 87 27
Ledamot Erik Hammarström 016-127 866 070 664 59 71
Ersättare Björn Axelsson 073 992 70 78
Ersättare Elin Ericsson
Ersättare Stig Eriksson