Styrelsen 2018

Ordförande Torbjörn Andersson 016-801 71 070 630 16 34
Vice ordförande Hans Eriksson 070 830 17 19
Kassör Kristina Månsson 016-426 059 070 750 60 73
Sekreterare Eva Jonsson 016-811 36 070 324 55 89
Ledamot Björn Axelsson 073 992 70 78
Ledamot Agneta Jansson 016-802 54 070 299 87 27
Ledamot Erik Hammarström 016-127 866 070 664 59 71
Ersättare Stig Eriksson 070 668 97 13
Ersättare Elin Ericsson
Ersättare Lena Johansson  016-82094 070 628 85 17