Adressändring


Medlemmar!

Ändrar du adress måste du meddela oss den nya adressen, vi har inga automatiska uppdateringar i vårt register! Risken är annars att du går miste om julgåvan, årsskriften och Näshulta Bygdeblad, vilket ju vore tråkigt! Kontakta:

Kristina Månsson
Kyrkbyn, Eketorp
635 17 Näshulta
tel: 016 - 42 60 59 eller 070 - 760 60 73 eller
[email protected]

 

 

Editerad av: Magnus Larsson (2018-12-12 13:06:28)