Styrelsen 2020


       
Ordförande Torbjörn Andersson 016-801 71   070 630 16 34
V ordförande Hans Eriksson     070 830 17 19
Kassör Ann-Britt Eriksson    
Sekreterare Eva Jonsson 016-811 36   070 324 55 89
Ledamot
Lena Johansson  
   
Ledamot Agneta Jansson 016-802 54   070 299 87 27
Ledamot Erik Hammarström 016-127 866   070 664 59 71
Ersättare Stig Eriksson     070 668 97 13
Ersättare Elin Ericsson      
Ersättare Daniel Sundström      
 
Editerad av: Eva Jonsson (2020-03-10 14:24:53)