Medlemskap


 

 

 

BLI MEDLEM I NÄSHULTA HEMBYGDSFÖRENING

Vårt plusgirokonto 13 72 24 - 2

Årsavgiften är 150:-/person
Glöm inte att ange namn och adress

Varje ny medlem får ett Startpaket
som består av böckerna:

Alla Tiders Näshulta

Näshultabygden ( Årsskriften)

Näshulta Telefonkatalog

samt 1 st.  Dekal (Näshultavapnet)

 

Editerad av: Magnus Larsson (2018-12-12 13:08:52)