Lokal telefonkatalog

Ny utgåva till jul 2015

Hjälp oss att uppdatera eventuella förändringar samt komplettera med nya och tillkommande uppgifter till den lokala telefonkatalogen som kommer ut till jul 2015.
Tag snarast kontakt med någon i styrelsen för att få med de uppgifter om namn, adress, fast och mobilt telefonnummer samt e-mailadress i den nya utgåvan av populära Näshultakatalogen!