Ånabråna

Ånabråna
Till vänster Anne-Marie Gunnarsson, Nöbbele samt tvillingarna Ivan och Siv Karlsson, Ånabråna. I bakgrunden gamla ladugården i Ånabråna, riven 1955 sedan en ny ladugård byggts 1954. Foto 1950.

Förening:

Näsby Hembygdsförening

Skapad av: Näsby Hembygdsförening (2019-12-24 12:32:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Näsby Hembygdsförening (2019-12-24 12:36:27) Kontakta föreningen