Näknens Hembygdsförening

Föreningen bildades 1945 och har som främsta mål att, med den mycket vackert belägna hembygdsgården vid Näknens strand, fungera som en träffpunkt för de boende i Näkna med omnejd.

Föreningen verkar i en historiskt intressant och mycket vacker bygd där det tidigare funnits både masugnar, stenbrott och sågverk. Föreningen anordnar bland annat festligheter vid Valborg, midsommarafton och vid ”Näknadagen” i slutet på juli. Under en vecka i juli anordnas även loppis i hembygdsgården. För mer information se ”aktiviteter”.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter