Bilder från midsommarfirandet i Nyckelviken 2016

Några bilder från Nyckelviken!

Hälsningar från Susanne, Ingrid, Anita, Torgny och Anders


Editerad av: Henrik Edelstam (2021-01-19 12:11:54)