Besök på Boo gamla kyrkogård

22 April 2021

Henrik Edelstam berättar om kyrkogården, intressanta gravar och personer.

Samling: Vid den nordligaste delen av Skogsövägen (invid nr 100). P-platser finns för några bilar.

Samåkning i bilar.

För info: kontakta Henrik Edelstam 070-565 30 28 eller [email protected]

I samarbete med Boo hembygdsförening.


Editerad av: Henrik Edelstam (2021-01-14 23:50:14)

Nacka Hembygdsförening

Plats: Boo gamla kyrkogård (Skogsö)

Börjar: 22 April 2021 18:00

Slutar: 22 April 2021 19:30