Om oss

Är Du intresserad av Nackas lokalhistoria och kulturarv? Då kan Nacka hembygdsförening vara något för Dig!

Nacka hembygdsförening verkar för att kunskapen om och känslan för Nackas kultur och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer. Föreningen bildades 1942 och har allt sedan dess haft olika aktiviteter med träffar, studiebesök, vandringar mm både inom och utom Nacka.

Nacka har under det senaste seklet genomgått stora förändringar; från ett jordbrukssamhälle där stockholmare hade sina sommarnöjen till betydande industriort och nu stadsbebyggelse med kontor och serviceindustri. Nacka hembygdsförening vill behålla denna spänning mellan epokerna. Idag kan man fortfarande se spår av Nackas olika faser.

Våra återkommande arrangemang

 • Vandringar i Nacka med omnejd

 • Föredrag och föreningsträffar

 • Fornminnesdagar för barn i Strålsjöstugan

 • Besök hos andra hembygdsföreningar

 • Båtfärder i skärgården

 • Museibesök

 • Industribesök

 • Fornminnesvård

Vad gör vi mer?

 • Vi är remissinstans i plan- och miljöfrågor i Nacka kommun.

 • Vi ställer upp på olika hembygds- och miljöuppgifter som gäller att bevara och skydda natur och kultur i nutid för framtid.

 • Vi samarbetar med Boo och Saltsjöbadens hembygdsföreningar och många andra föreningar i Nacka samt med de olika studieförbunden i Nacka.

 • Vi var med och startade Nacka Miljövårdsråd.