Värdegrund


- Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.

- Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

- Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

Myssjö-Ovikens Hembygdsförenings värdegrundspolicy antogs på styrelsemöte den 15 maj 2018. Den har samma lydelse som Sveriges Hembygdsförbunds.

Förening:

Myssjö-Ovikens Hembygdsförening

Skapad av: Myssjö-Ovikens Hembygdsförening (2018-12-14 11:25:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Myssjö-Ovikens Hembygdsförening (2018-12-14 11:30:55) Kontakta föreningen