Tillsammans bygger vi Munkedalsmiljöer i Minecraft!


Tillsammans bygger vi Munkedalsmiljöer i Minecraft!

Det finns många gamla fotografier, kartor och ritningar som visar hur platser i Munkedals kommun har sett ut en gång. Här finns spännande kulturmiljöer och natur­miljöer som ni kan ta del av och som vi vill se åter­skapade i Minecraft.

Klicka här för att komma direkt till sidan


Editerad av: Lennart Sennung (2021-03-27 19:01:46)