Årsmöte 2021


P.g.a covid-19 restriktioner och bestämmelser:

Munkedals Hembygdsförening flyttar sitt årsmöte i mars och har bestämt nytt datum den 26 augusti 2021 kl 18 på Kaserna

Gökotta i maj samt Wiknerspelen midsommardagen blir också tyvärr inställda 


Editerad av: Lennart Sennung (2021-03-25 13:55:55)