Om oss


Föreningen har sitt verksamhetsområde i en del av Munkedals kommun och omfattar främst socknarna Foss, dvs. Munkedals centralort med omnejd, Håby och Valbo-Ryr. För Bärfendal, Sörbygden och Svarteborg finns egna hembygdsföreningar.

Läs mer om vårt museum och öppettider här:

Föreningen verkar för att bevara historien om vår bygd. Detta sker dels genom att driva  Hembygdsmuséet  på Myrbottenvägen, nära Bruksskolan, och dels driva Hembygdsgården Kaserna. Byggnaderna på Gamla Bruket är utlånade till Föreningen Munkedalsslöjd.

I Hembygdsmuséet sparas föremål, texter, bilder, kartor, ritningar och böcker. Det finns långt över 1000 föremål utöver tusentals bilder. Utöver det gamla sockenbiblioteket finns åtskilliga hyllmeter av andra texter som är av intresse för den historieintresserade.
Att bevara minnet av filosofen Pontus Wikner är också mycket angeläget. Eftersom det inte finns något litterärt Wiknersällskap har det blivit en uppgift för hembygdsföreningen att göra Wikners liv och verk bekant för allmänheten.
 Som medlem i Munkedals Hembygdsförening ingår som medlemsförmån bl.a. att man får tidningen Munkedalsbygden.