Medlemsblad

Det är med stor glädje vi äntligen kan presentera ett ”riktigt” medlemsblad. Vår förre ordförande, Assar Ström, efterlyste ett sådant under nästan hela sin tid, men det blev aldrig mer än blygsamma försök i samband med att nytt program utsändes då programmets baksida användes för någon gammal bild eller liknande.

I samband med föreningens 25 års-jubilerande 2013 kunde äntligen ett medlemsblad presenteras!

Till detta blad välkomnar vi givetvis ert material; berättelser, gamla bilder, efterlysningar men också debatt både rörande hembygdsfrågor i allmänhet och arbetet i vår egen förening.

Medlemsblad Nr 1 2013

Meldemsblad Nr 1 2014

Medlemsblad Nr 2 2014

Medlemsblad Nr 1 2015

Medlemsblad Nr 2 2015

Medlemsblad Nr 1 2016

Medlemsblad Nr 2 2016

Medlemsblad Nr 1 2017

Medlemsblad Nr 2 2017

Medlemsblad Nr 1 2018