Om föreningen


Munka Ljungby – Tåssjö Hembygdsförening bildades 1988 och har ca 250 medlemmar.     Verksamhetsområdet är Munka Ljungby och Tåssjö socknar. Församlingshemmet i Tåssjö och Munka Ljungby används i regel som föreningens mötesplatser.

De aktiviteter vi ägnar oss åt är bl.a. bebyggelseinventering, bilddokumentation, byavandringar samt studiekvällar med interna och externa föredragshållare, ofta ihop med någon form av underhållning.

Föreningen har även som tradition att varje sommar anordna en utfärd med buss eller med egna bilar för föreningens medlemmar.

Medlemsavgiften är 100:-/år via PlusGiro 429 52 80-4

Förening:

Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening

Skapad av: Kjell Rubenson (2017-10-01 12:12:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening (2019-02-25 15:39:58) Kontakta föreningen