Bli medlem!


Självklart ska du stötta din hembygd genom att bli medlem! 

Som medlem får man föreningens medlemsblad två gånger om året. Gamla medlemsblad går att läsa under "Våra Skrifter".

Medlemsavgiften är 100:-/år och betalas in på Plusgiro 429 52 80 – 4 eller Bankgiro 598-9231 med uppgift om namn,  postadress och eventuell E-postadress

Förening:

Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening

Skapad av: (2012-12-30 22:27:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening (2019-03-31 08:10:17) Kontakta föreningen