Vår logo


Förebilden till hembygdsföreningens logo är vattenhjulet till Otto Bengtssons mölla i Snäckebotorp, som 1908 köpte en gård i Tåssjö socken. Den är belägen på Hallandsåsens sydsluttning, längst i öster mot gränsen till Örkelljunga.

Uppifrån åsen rinner flera små bäckar bl.a. en från Snibe mosse och en borta ifrån Björnamossa hållet. Dessa möts på den gård Otto Bengtsson köpte.  Redan i början på 1910-talet uppfördes en mölla här. Längs dessa småbäckar har dessutom funnits ett antal småmöllor, främst skvaltkvarnar.

Föreningen efterlyser kort och uppgifter på sådana. Ta gärna kontakt med någon i föreningens styrelse.

Otto Bengtsson var en driftig och mångkunnig man. Förutom kvarnrörelsen fanns både såg och stickhyvel. Han blev dessutom tidigt lastbilsägare. Redan 1923 inköptes ett lastbilschassi, till vilket han själv sedan snickrade både hytt och flak.

Gården kom så småningom i sonen Gunnars ägo, idag är det dennes dotter Gertrud som äger den. Den gamla möllan tjänstgör numera som sommarbostad. En del av den gamla kvarnaxeln finns bevarad och kan numera beskådas på Heagården utanför Munka Ljungby.

Logon, tecknad av Gun Dahlberg, är en symbol för vattenkraftens stora betydelse i både Munka Ljungby och Tåssjö. Vid Rössjöns västra strand där Rössjöholmsån börjar ligger Rössjöholms mölla. Närmare Munka Ljungby fanns ett kraftverk och vid Rössjöfors låg Gamle stamp där det bl.a varit en spikfabrik. På sträckan där ån passerar det nuvarande Munka Ljungby samhälle, har det funnits flera stora kvarnar igång, t.ex. Lunnamöllan, Röa mölla och Nya mölla, mellan dessa båda möllor har det även funnits en snickerifabrik.  Längre bort, mot Ängelholmshållet, ligger Kalkmöllan och Dalamöllan, den sistnämnda låg visserligen belägen i Tåstarps socken men alldeles intill gränsen till Munka Ljungby.

Förening:

Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening

Skapad av: Kjell Rubenson (2012-12-30 21:26:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening (2018-12-07 08:32:01) Kontakta föreningen