Rössjöholms gods


På sydsidan av den skogsbeklädda Hallandåsen, ligger Rössjön och vid den södra stranden ligger godset, som har ett sådant vackert läge,att enligt Linné ingen målare kan efterapa denna fägring.

Godset lär dock inte alltid ha funnits på denna plats. Enligt gamla uppgifter skall den i äldsta tid ha legat vid ena ändan av den närbelägna Västersjön och sedan flyttats till ett näs i Kyrksjön söder om Rössjön. 1553 lät Karen Geed uppföra en borg på en holme inte långt från godsets nuvarande plats. Borgen som han lät uppföra skall ha bestått av fyra grundmurade trevåningshus med sju torn inom en hög stenmur med vindbrygga mellan holmen och fastlandet. Under Skånska kriget på 1670-talet raserades borgen av snapphanarna.

En ny gård uppfördes 1696 på den plats, där den fortfarande  är belägen. Även denna gård har haft dramatiska öden med två på varandra följande eldsvådor,den ena orsakades av en invigningssalut.

Den nuvarande huvudbygnanden med flygel är från 1731 och uppförd i s.k. karolinsk barockstil.

Den första kände ägaren till Rössjöholm är Oluf Geed,som levde under senare delen av 1400-talet,men gården var troligen i hans släkts ägo redan under 1300-talet.

1857 köptes gården av de danska länsbaronerna Christian och Erik Rosenörn-Lehn och har därefter stannat kvar i denna släkt. 1860 blev Christian ensam ägare och efterträddes 1892 av sonen Fredrik Marcus,dennes son Carl Fredrik övertog godset 1935. Sedan 1969 äges godset av hans son Fritz Rosenörn-lehn, godset har en arel på ca. 2 600 hektar.

I godsets förvaltarbostad föddes 1894 författaren Frans G Bengtsson. Han skrev bl.a romanerna "Röde Orm" och skildrar sin barndom på Rössjöholm i "Den lustgård jag minns".

Ruinen av Karen Geeds borg kan nås via en spång från parken och är tillgänglig för allmänheten kl.9-17 varje söndag under sommaren.

Källa hämtat ur: Skånska slott och herresäten. www.algonet.se/~sylve_a/

Förening:

Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening

Skapad av: Kjell Rubenson (2012-12-30 21:04:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening (2018-12-07 08:29:34) Kontakta föreningen