Publikationer


                                          Serien Gårdar och torp i Tåssjö:                                               En skrift om Hålshult och Esbjörnabygget (2007) i A4-format. 102 sidor.                         Pris 140:- inkl.porto.

En skrift om Hålshult och Esbjörnabygget, komplement (2009) A4-format                         40 sidor.Pris 90:- inkl.porto.

En skrift om Långhult,Snoggarp och Häggabygget (2011) A4-format. 168 sidor               Pris 190:- inkl.porto.

                                                          Andra skrifter:

Du hemmets jord - Minnesbilder från Ljungabolet av " Ferdinands Bengt" (2010)              A4-format. 60 sidor. Pris 120:- inkl. porto.

Björkelund vid Västersjön av "Ferdinands Bengt" (2011) A4-format. 56 sidor                    Pris 140:- inkl. porto.

NY, Minnen från Munka Ljungby (2014). A4-format 74 s. Pris 140:- inkl. porto.

Beställning av skrifter göres genom inbetalning på vårt Plusgiro 429 52 80-4. Glöm inte att ange din adress vid beställning.

Mera information om skrifter kan erhållas genom kontakt med Markus Persson via e-post [email protected]

Förening:

Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening

Skapad av: (2014-03-19 12:03:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening (2018-12-07 08:29:22) Kontakta föreningen