Föreningsinformation


Vår förenings postadress: c/o Markus Persson
Bassholmavägen 456  266 95 Munka Ljungby.

Föreningens plusgiro: 429 52 80-4

Föreningens bankgiro: 598-9231

Medlemsavgiften per år: 100:-

 

Föreningens styrelse: 2020

  • Ordförande: Markus Persson, 0431-43 40 39
  • Vice ordförande: Christina Eliasson, 0431-45 52 29
  • Sekreterare: Tobias Persson, 073 350 39 46
  • Kassör: Kjell Rubenson, 0431-44 00 60
  • Ledamot: Inger Lilja, 0435-502 33
  • Ledamot: Thord Kristiansson  
  • Ledamot: Birgitta Croon-Jönsson, 0431-44 13 43
  • Suppleant: Henrik Nilsson, 070-424 80 48
  • Suppleant: Bengt Bengtsson, 0431- 44 10 18

 

 Ansvarig för hemsidan: Kjell Rubenson, 0431-44 00 60

Arkivansvarig: Markus Persson, 0431- 43 40 39

Ansvarig för våra skrifter: Markus Persson, 0431-43 40 39

Förening:

Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening

Skapad av: (2015-03-26 17:28:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening (2020-07-14 09:20:57) Kontakta föreningen