Föreningsinformation

Vår förenings postadress: c/o Christina Eliasson
Nedre Västersjövägen 375  266 93 Munka Ljungby.

Föreningens plusgiro: 429 52 80-4

Föreningens bankgiro: 598-9231

Medlemsavgiften per år: 75:-

Föreningens styrelse: 2018

Ordförande: Christina Eliasson     tel. 0431-45 52 29

Vice ordförande: Leif Johansson   tel.0431- 43 06 96

Sekreterare: Tobias Persson   tel. 1 00 27

Kassör: Kjell Rubenson   tel.0431-44 00 60

Ledamot: Inger Lilja   tel.0435-502 33

Ledamot: Tryggve Bengtsson  tel.0431- 43 08 58

Ledamot: Birgitta Croon-Jönsson  tel. 0431-44 13 43

Suppleant: Henrik Nilsson  tel.070-424 80 48

Suppleant: Bengt Bengtsson tel.0431- 44 10 18

 

 

Hemsida ansvarig: Kjell Rubenson 0431-44 00 60

Arkivansvarig: Leif Johansson 0431- 43 06 96

Ansvarig för våra skrifter: Markus Persson  0431-43 40 39