Två nya skyltar på plats i Munka Ljungby!

Lördagen den 5 september genomfördes den första av höstens två vandringar i Hembygdsföreningens regi. Cirka tjugo deltagare fick inviga två nya skyltar; festplatsen Idrottsparken vid Lunnamöllan samt Henry Svenssons cementpannefabrik i Hillarp. Flera deltagare hade besökt den förstnämnda och vi fick målande berättelser om hur det såg ut på platsen för 60 år sedan. Cementpannefabriken försvann för tidigt för att någon skulle kunna minnas den, men den välbevarade grundmuren gick att beskåda. Därefter intogs kaffet i de soliga backarna intill och vi underhölls av Bengt Görans anekdoter.

Nästa vandring är vid Trolle Hallar den 3 oktober.


Editerad av: Tobias Persson (2020-09-08 12:09:04)