Fågelvandring i Ljungagård

Den 17 maj genomfördes årets fågelvandring, i år på den något ovana starttiden 06.00. Denna, tillsammans med världsläget och den osäkra väderprognosen kan ha bidragit till ett betydligt lägre deltagarantal än vanligt. Rundan gick från f.d. missionshuset i Ljungagård, mot Risbjär och Storakärr innan vi vände åter via skogsvägar mot startpunkten. Våra duktiga ornitologer Patrik Carlsson och Björn Herrlund upplyste oss om vilka fåglar vi såg och hörde. 33 olika arter noterades, listade nedan. Vi fick en fin final när vi vandrade rakt på en familj kattugglor som satt i några granar. Förutom en ordentlig skvätt regn precis vid kaffet så får vädret betraktas som ypperligt!

//Tobias 

 

Gråtrut
Svarthätta
Gransångare
Stare
Grönfink
Blåmes
Taltrast
Talgoxe
Svartvit flugsnappare
Bofink
Dubbeltrast
Kråka
Häger
Sparvhök (med byte)
Glada
Hämpling
Skata
Grönsångare
Stenknäck
Trädkrypare
Koltrast
Rödstjärt
Ladusvala
Trädpiplärka
Gärdsmyg
Ringduva
Trädgårdssångare
Sädesärla
Buskskvätta
Spillkråka
Mindre korsnäbb
Järnsparv
Kattuggla


Editerad av: Tobias Persson (2020-05-19 18:55:26)