Bli medlem!

Självklart ska du stötta din hembygd genom att bli medlem! För en försumbar kostnad bidrar du till vårt arbete med att bevara och synliggöra vårt kulturarv.

Som medlem får man dessutom vårt trevliga medlemsblad två gånger om året. Gamla medlemsblad går att läsa under ”Våra Skrifter”.

Medlemsavgiften är 75:-/år och betalas in på Plusgiro 429 52 80 – 4 med uppgift om namn,  postadress och E-postadress