Angående GDPR

Nya regler för personregister.

Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen) som sedan 1998 har reglerat hur och vem som får hantera personuppgifter.

Munka-Ljungby – Tåssjö hembygdsförening följer den nya lagstiftningen. Vårt medlemsregister innehåller information om namn och adress. I vissa fall även e-mailadresser.

Registret används endast av Munka-Ljungby – Tåssjö hembygdsförening för utskick av medlemsinformation.

Föreningen kommer inte att sälja eller på något annat sätt lämna vidare personuppgifter till någon annan intressent. I och med utträde ur föreningen kommer uppgifterna att raderas och endast finnas kvar i det som vi enligt bokföringslagen måste spara i 7 år.