Röksberg tegelbruket Örnberg gravmålning 1880

Röksberg tegelbruket Örnberg gravmålning 1880
Så lilla Hilma blev född för att dö
Och död för att evigt få leva
Hon undslapp få jordens sorgfulla å
att genom dess mödor sträfva
Gud henne upptagit, hon var honom kär
Till himlens soliga gårdar,
Från mödor och sorger hon undangömd är, Gud henne sjelvf sköter och vårdar.
Text på gravmålningen

Förening:

Mulseryds Hembygdsförening

Skapad av: Mulseryds Hembygdsförening (2019-11-06 18:44:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mulseryds Hembygdsförening (2019-11-06 19:01:30) Kontakta föreningen