Jära missionshus troligen början av 1980-talet

Jära missionshus troligen början av 1980-talet
fr.v. Filip Nilsson, okänd, Lennart Corneskog, Tora Stork, Britta Isaksson, Titus Karlsson, Nils Isaksson, Elsa Johansson

Förening:

Mulseryds Hembygdsförening

Skapad av: Mulseryds Hembygdsförening (2019-10-16 15:51:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mulseryds Hembygdsförening (2019-10-16 15:54:08) Kontakta föreningen