Åsen, köp av fastigheten, registrering i domstol 1829

Åsen, köp av fastigheten, registrering i domstol 1829
Köpare Sven Bengtsson och hans hustru Sara Månsdotter från Östra Svinhult

Förening:

Mulseryds Hembygdsförening

Skapad av: Mulseryds Hembygdsförening (2019-11-16 11:44:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mulseryds Hembygdsförening (2019-11-16 12:05:27) Kontakta föreningen