Hedersmedalj till vår ordförande Berit Ljungqvist

 

Vår ordförande Berit Ljungqvist får Hedersmedalj vid Jönköpings Läns Hembygdsförbunds årsmöte 2019. Berit får medalj för allt arbete under alla år hon varit aktiv i föreningen. 


Editerad av: Gun Hansson (2019-04-14 09:21:45)