Välkommen till


Mullhyttan en vacker ort i Västernärke.
Många orter i bergslagen har namn som slutar på ”hyttan”.
I det dagliga livet ägnar nog inte ortsborna många tankar åt bakgrunden till namnet.
På detta område blir man lätt hemmablind. Det finns faktiskt folk som inte vet vad ordet hytta betyder i dessa sammanhang, och varför inte – det är ju så länge sedan hyttorna försvann och inte ser man några tydliga lämningar efter dem – om man inte vet var och vad man skall titta efter.
Som ortsnamn blev inte Mullhyttan använt förrän i slutet av 1700-talet – enligt kyrkböckerna. Den som hade slagit upp sina bopålar nära hyttan bodde på Sörhults ägor – eller i några fall vid Mullhyttan, och då menade man nära hyttebacken som ursprungligen var en del av Sörhults ägor.

Välkommen till
Mullhyttans Bygdeförening
Huvudsida: http://www.mullhyttan.nu/wordpress/