Bölse andelsmejeri

Bölse andelsmejeri
Gustaf Karlsson i Bölse mejeri.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1930

Fotograf

Okänd