Centrum Långås

Centrum Långås
Vanlig bild på annons till danskväll i Centrum Långås.
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Kopierad från Långås- boken.