A Wetterman

A Wetterman
Alfred Wetterman, Skollärare och organist i Morups kyrka åren 1859-1907.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1880

Fotograf

Okänd