Lynga 2t

Lynga 2t
Lyngahistoria 2
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1965

Fotograf

Okänd