Medlemskap

Vill du bli medlem i vår förening?

Medlemsavgift endast 75 kronor/år och person.

Som medlem får du ockå föreningens tidning ”Informationsbladet”

Välkommen att kontakta föreningen Ingrid 0480-340 42, Karin 0480 – 341 87.

Plusgiro: 169 68 20 – 8