Styrelsen 2020 består av

Karolina Sundqvist Ordförande

Madelene Engelin Vice ordförande

Anders Westerlund Kassör

Annelie Westin Sekreterare 

Pernilla Arvidsson Ledamot

Camilla Brink Ledamot

Ida Flodberg Ledamot

Metta Reuterswärd Ersättare

Caroline Wallin Ersättare