Medlemskap

Föreningens namn är Mörrums hembygds- och fornminnesförening. Dess verksamhetsområde är i huvudsak ”gamla Mörrums kommun” som omfattade Mörrums och Elleholms kommuner efter sammanslagningen 1952 .

Föreningen bildades den 12 december 1949.

Alla som är intresserade av att stödja föreningen är välkomna som medlemmar. Vi ger årligen ut ett programblad och ett medlemsblad med historisk eller aktuell information om bygden.

Medlemsavgift 2018                

 Avgiften är 100 kronor per person – beloppet sätts in på föreningens bankgiro 5648 – 6640. Glöm inte ange vilka personer inbetalningen gäller och skriv fullständig adress, tack!

Om du vill ha information med e-post, meddela din mailadress.