Vandringsleder

Bergstigen (1.8 km, markerad med rödmålade pilar) och Rösslösaleden (4 km, blå pilar), är två vandringsleder som iordningställts av Mörbylånga Hembygdsförening. De invigdes den 11 maj 2014. Bergstigen röjdes av Skogsstyrelsen under några veckor vintern 2013/2014. Teckningen är gjord av ölandsguiden Eva Åkerstedt.

Bergstigen röjdes också för cirka 100 år sedan av lantbrukaren Gustav Alverö. Han hade åkrar både uppe på berget och nere i Mörbylångadalen och för att slippa köra den långa vägen om byn röjde han ”Gustavs väg” så att han kunde köra med häst och vagn mellan de olika åkrarna på ett smidigare sätt. Det blev också en populär vandringsled, som går upp för berget igen knappt en kilometer söderut. Precis innan man är uppe på landborgen passerar man kärleksgrottan. Några hundra meter söder därom ligger Ölands högsta punkt, Galgbacken.

Rösslösaleden fortsätter på traktorvägen söderut till byn Rösslösa där man viker av österut sedan man passerat några sommarstugor. Leden går därifrån upp till landborgen och efter ytterligare några hundra meter norrut kommer man till den månghundraåriga avrättningsplatsen på Galgbacken.

Vandringslederna vid Bårby Borg

Galgbacken här i Rösslösa, Kastlösa socken, är Ölands högsta punkt med sina 57,5 meter över havet. Den var en av nio avrättningsplatser på Öland under flera hundra år. Bårby var under tidig medeltid eget härad, men uppgick senare i Hulterstads härad. Häradstinget hölls vid Tingstad flisor, två tvillingstenar på alvaret nära gränsen mellan Hulterstad och Kastlösa. Stenarna är ungefär 190 cm breda och 320 cm höga och avståndet mellan dem 188 meter. (Troligen uppmätt efter den gamla ölandsalnen på 47 cm.) Rackargården (bödelns hus) låg längst i norr i Bredinge alltså någonstans mellan tingsplats och avrättningsplats. I fängelsecellen i en uthuslänga i bygatan i Södra Bårby (gallerfönstret finns kvar)tillbringade den olycklige sitt sista dygn efter att ha suttit i fängelset på Kalmar slott. Den sista avrättningen här torde ha skett den 3 mars 1842 då 19-åringen Anders Beting avrättades. Först höggs hans hand av, sedan hans huvud, sedan blev han bränd. (Resmoboken 2013). Beting hade mördat ett äldre par i Stenåsa. Män som dömts till döden hängdes eller halshöggs medan kvinnorna brändes. Innan bödeln började sin makabra syssla, stärkte han och även offret sig rejält med rusdrycker. Spektaklet var ett stort folknöje där även barn fick vara vittne. När Södra Ölands järnväg byggdes och man passerade nedanför Galgbacken 1907 säger rallaren Ragnar Ideström att ”det vimlade av skelett” i marken. Den sista avrättningen i Sverige skedde med giljotin den 23 november 1910. Galgbacken fick senare en fredlig användning – som landmärke för sjöfarande.  Teckning av Sven-Bertil Svensson

Galge Rör

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter