Torgbrunnen

Brunnshuset, som ägs av hembygdsföreningen, är från 1842 och var i starkt förfall när det började rustas upp omkring 1985. Det var Hantverksgruppen i Kalmar med smeden Harald Håkansson som försåg den med koppartak och snickaren Frans-Göran Frosth som ersatte de uppruttna utsmyckningarna.  År 2011 renoverades brunnshuset. Ruttet trä ersattes och hela brunnshuset målades om.

I september 2012 försågs brunnshuset med belysning. Arbetet utfördes av medlemmar från Hembygdsföreningen och med professionell hjälp av Rolf Bergman, Sven-Evert Ingvarsson och Nils-Erik Johansson.  Mörbylånga kommun har bidragit med råd och pengar och Jan Nilsson, som också tog initiativet till belysningen, var arbetsledare. Belysningen regleras med ett s k astronomiskt ur. En satellit skickar en signal till en elcentral som vidarebefordrar signalen till de led-lampor som under dygnets mörka timmar lyser upp denna klenod.

En informationstavla finns på byggnaden och förhoppningen är att vatten återigen ska rinna från den gamla brunnen.

Tord RosenqvistFotograf: Tord Rosenqvist

Brunnshuset i kvällsbelysning

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter