Kulturarvsdag på skolmuseet

Den 9 september var det extraöppet på skolmuseet med anledning av Riksantikvarieämbetets satsning på Kulturarvsdagar för hela Sverige. År 2017 fyller folkskolan 175 år och därför tyckte vi att det var lämpligt att visa upp skolmuseet lite extra. Vi hade tagit fram en del av våra äldsta böcker, några ända från 1800-talets mitt, och dukat upp med skrivböcker, bläck och stålpennor. Yvonne och Elisabet hade klätt på sig lite gammaldags kläder och informerade besökarna om museets klenoder och hjälpte dem som så önskade till rätta med de gammaldags skrivdonen. Och att takterna satt kvar hos den äldre generationen kunde vi konstatera.

Yvonne och Elisabet visade upp museet.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter