Mölltorps marknad


Mölltorps marknad

Mölltorps marknad startade troligtvis under första delen av 1600-talet. Det var då borgerskapet i Vadstena fick lov att bedriva handel i Rödesund (i nuvarande Karlsborg). Från 1650-talet fick även Askersund, Mariestad och Hjo privilegier att hålla marknader där två gånger om året. I början ägde marknaden rum den 15 juli och 28 oktober, men någon gång efter 1628 flyttades den en dag till den 16 respektive 29. År 1878 försvinner med största sannolikhet marknaden från Rödesund, eftersom Kronan inte såg med blida ögon på verksamheten. Den uppstår igen i Mölltorp på den plats vid kyrkan och skolan som den fortfarande ligger på. Någon gång före 1878 ändrar marknaden namn från Rödesunds marknad till Mölltorps marknad. År 1879 gör Mölltorps församling en ändring av höstmarknads-datum och mellan 1890 och 1895 beslutas att marknadsdagarna skall förläggas till april och oktober. Fler ändringar har nog gjorts under årens lopp.

Den gamla traditionella marknaden i Mölltorp gjorde ett uppehåll mellanåren 1950 och 1983. Sistnämnda år startade Mölltorps hembygdsföreningen om med marknad en gång per år, första lördagen i juni. Sedan Karlsborg började fira Svenska Flaggans dag den 6 juni får Mölltorps marknad flytta på sig, om första lördagen råkar infalla den dagen.

Många otäcka händelser har inträffat i samband med marknaden under årens lopp som t.ex. ”Mordet på Sunnsbacken 1705”, då drängen Lars Andersson från Mossebo dog dagen efter marknaden efter ett slagsmål på marknadsdagens kväll mellan hammarsmedsdrängar från Forsvik och bönder och bonddrängar från Mölltorp.

Förening:

Mölltorps Hembygdsförening

Skapad av: (2018-02-04 12:23:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Mölltorps Hembygdsförening (2019-01-17 14:18:33) Kontakta föreningen