Kontakta oss


Styrelseledamöter i Mölltorps Hembygdsförening 2020

Ordförande: Gunnar Ekfeldt, 0505-30539

Sekreterare: Britta Axelsson, 0505-30509, [email protected]

Kassör: Barbro Widerström, 0505-30222

Editerad av: Anita Carlsson (2020-02-20 10:24:57)