Moholms Hembygdsförening

Moholms hembygdsförening startades 1972 när dåvarande Moholms kommun införlivades i Töreboda kommun.

 

Hembygdsföreningens verksamhetsområde omfattar 8 socknar med var sin kyrka nämligen Beateberg, Bellefors, Ekeskog, Fägre, Hjälstad, Mo, Trästena och Sveneby.

Föreningen har  cirka 133 medlemmar

Moholms hembygdsförening sköter följande byggnader, där det också finns samlingar av intressanta föremål.

Valla Tingshus.

Ryholms småbarnskola i Beateberg med skolmuseum.

Lusastugan Moholm.

Posthuset i Vassbacken vid Göta kanal samt.

Tullkuren vid Moholms herrgård.

Moholmsbygden

Redaktionen för Moholmsbygden letar material till tidningen som förhoppningsvis ska komma till hösten.

Förslag till artiklar mottages tacksamt vad gäller hela gamla Moholms kommun.

Kontakta Ingrid tele 0506-20723 e-mail [email protected]