Tanså hytta


Tanså hytta vid Tansån Mockfjärd. Mockfjärds Hembygdsförening förvaltar Tanså hytta.

Image

År 1803 ansökte landshövding Johan af Nordin hos Bergskollegium om "att vid Tansån i Mockfjärd få anlägga masugn med stångjärnshamrar och härdar efter skogs- och malmtillgångarna anpassad smide." Efter 14 års processande erhöll landshövdingen privilegium att få anlägga masugnen.  År 1818 överlät dock landshövdingen privilegiet till Stora Kopparbergs Bergslag ( Bergslaget). Åren 1820-21 byggde Bergslaget upp bygdens genom tiderna största järnindustri. På västra sidan om Tansån byggde man masugn, kolhus, malmbås och rostugn. På östra sidan byggdes en herrgård och bostäder åt de anställda. Vid sjöarna Tansen och Alten anlade man dammar. Kolhuset som med ramp var förbunden med masugnen, hade en storlek av ca 20*85 meter. Masugnen vid Tansån var en s.k. schaktugn som producerade tackjärn från järnhaltig malm genom reduktion av kol. Järnet Imagesmältes och då avskiljdes malmens föroreningar som slagg. Vid smältningen upptog järnet ca fyra procent kol och vissa andra legeringsämnen. Därmed sänktes smältpunkten från över 1500 grader för rent järn till 1100-1200 grader för tackjärnet. Detta var en förutsättning för processens   

Själva hyttområdet stod och förföll fram till åren 1995-97, då hela området röjdes och restaurerades som ett ALU-projekt. Arbetet genomfördes i Mockfjärds Intresseförenings regi. I samband med projektet iordningställdes också ett kolarområde med liggmila och kolarkoja. Prov på tackjärn från Tanså hytta finns på Mockfjärds Gammelgård.

Normalt fylldes masugnen 14-18 gånger per dygn med 1-1,5 ton tackjärn på utslag.

Fram till 1830-talet gjorde Bergslaget en hel del investeringar vid Tanså hytta, som vid den tiden var Dalarnas mest kända järnbruk. Under 1850-talet började man känna av ökad konkurrens från modernare och större järnverk. Vilket gjorde att man år 1858 tog beslut om att inga nybyggnationer eller reparationer fick göras. 

Den sista s.k. blåsningen påbörjades den 15 maj 1867 och pågick till den 9 juli  samma år.

Åren 1895-96 revs kolhuset på allt virke som sedan användes den första bron över Västerdalälven i Mockfjärd. En del av virket användes även att bygga det nuvarande Församlingshemmet.

Mer finns att läsa om Tanså hytta och andra platser i Mockfjärd i boken "Mockfjärd genom tiderna" som finns att köpa på Gammelgården.

 Foton: Masugnen och Kolhusets pelare Foto:Peter Lindholm

Förening:

Mockfjärds Hembygdsförening

Skapad av: Elisabet Ljungberg (2018-10-13 17:15:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Elisabet Ljungberg (2018-11-16 16:52:56) Kontakta föreningen