Försäljning av böcker, skrifter, fasadflaggor m.m.


Morovan 2 nummer per år med början 1998, 60 kr
Mo almanackor från 2002-2019, 20 kr
Boken OM MO, 2018, Sigfrid Olssons berättelser, 295 kr
Skolor i Mo, 2018, 100 kr
Emigration 1846 från Söderala och Mo till Bishop Hill USA, 2017, 100 kr
Service i Hälsingmo under 1900-talet, 2015, 80 kr
Flyktingförläggningen i Hälsingmo, 2012, 80 kr
Lanthandeln i Mo, 2011, 60 kr
Uno Wallman som kyrkomålare, 2011, 100 kr
Kyrkoruinen i Kyrkbyn, 2011, 100 kr
Lantmännens andelsmejeri i Hälsingmo, 2010, 60 kr
Helsinge Regementes flytt från Mohed, 2008, 1 kr
Kasberget, 2005, 80 kr
Moheds Sanatorium , 1991, 120 kr
Thy öde by, Kyrkbyn och Tyby i Moo socken, 1984, 80 kr
Hälsinge Runor, 2018, 200 kr
Hälsinge Runor äldre än år 2018, 100 kr
Margta böcker, 10 kr
Vykort, 1 kr
Mo Flagga - fasadflagga med väggfäste, 50 kr
 

 

 

 

Editerad av: Mona Olsson (2019-07-02 05:33:14)